top of page
  • Vern Kvernaland

Å ta vare på naturen er den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon

Oppdatert: 21. sep. 2020

Å ta vare på naturen er den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon, ifølge en ny rapport fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Rapporten viser at vi har store karbonlagre i den norske naturen, men også at vi i mange tilfeller tar dårlig vare på dem. Det meste av karbonet i norsk natur ligger lagret i jordsmonnet. Dette er et viktig argument for å droppe utbygging av flere tusen mål store datalagringshaller på myr og jordbruksjord på Kvernaland. Grønn energi snakkes det om. Men må vi ikke se på helheten? Karbon slippes fri ved graving i naturen. Klimatiltak som ødelegger viktig natur, må skrotes. Man redder ikke verden ved å ødelegge den bit for bit.


Her finner du link til rapporten i sin helhet:


I tillegg er det laget et mer lettlest temahefte om funnene:


Bjørndalen på Frøyland. Foto: Tor Ingve Frøyland

196 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page