top of page
  • Vern Kvernaland

Hesthei - flott vid utsikt over heile bygda

Tekst: Bjarne Homnes Oddane. Foto: Bjarne Homnes Oddane og Tor Ingve Frøyland

Denne turbeskrivelsen er en forlengelse av turen «Unik tur til Brekkenuten mot Åsland». Første delen av turen er beskrevet under den beskrivelsen. Den turen starter ved gamleskulen der Markvegen, Brekkevegen og Frøylandsvegen krysser hverandre, og går opp forbi Brekkenuten, gjennom Trollskogen til jerngrinda der gården Lindland begynner. Og her begynner også denne forlengelsen av turen som går opp til Hesthei.


Jerngrinda som markerer grensen til Lindland og starten på denne turbeskrivelsen.

Turen er markert med grønn stiplet linje og er en forlengelse av turen «Unik tur til Brekkenuten mot Åsland» som er markert med rød og grønn stiplet linje.


Kartet viser i detalj turløypen opp til Hesthei.


Fra jerngrinda går løypen østover helt frem til gården Lindland, der den svinger nordover og ut til Åslandsvegen. Her krysser løypen veien og går inn i en flott eikelund med gamle kjempetrær. Slike eikelunder er svært viktig for biomangfold, noe som merkes godt på fuglesangen (særlig på våren). Her er det flere stier å velge mellom, men for å følge løypen som beskrives her, tar du nå til høyre og følger den gamle gresskledde traktorveien oppover.


Flotte steingarder fra garden på Lindland og ned mot Åslandsvegen. Hesthei er fjellet som ses i horisonten.

Det gir en egen følelse av å gå på slike veier – de virker så urgamle. Snart kommer du til en grind som lett lar seg åpne. Det er veldig viktig at den også blir lukket igjen etterpå. Her kan det være dyr ute til alle årstider. Ved grinda står det et ganske stort og risete villepletre. Villeple er Vest-Europas ville epleart. Våre dyrkede hageepler stammer ikke fra villeple, men genetiske studier viser at lokal innkrysning av villeple til hageeple har hatt stor betydning for utvikling av eplesorter i Europa. I Norge er villepletrærne i ferd med å forsvinne. Villeple er knyttet til kulturlandskapet og trenger lys og åpen plass for å trives. Sannsynligvis er gjengroing den største trusselen mot villeple i Norge sammen med hybridisering med hageeple. Dette har ført til at villeple nå står på rødlisten. Villeple har små epler som smaker surt og gjør at det snurper seg i munnen. Men til cider og eplemost blandet med hageeple er de en viktig ingrediens. Villeplenes genetiske ressurser kan ha verdifulle egenskaper og innkryssing i foredlingspopulasjonene kan øke diversiteten og gi opphav til nye gode eplesorter.


Et stort og gammelt villepletre til høyre på bildet like ved grinda.


Videre går turen oppover mot selve toppen på Hesthei. Her er det en fantastisk utsikt over hele bygda i vestlig og sørvestlig retning. Mellom Stutafjell og den karakteristiske Bråsteinåsen i nordlig retning ser du helt til Ullandhaugstårnet og Stavanger. Bråsteinåsen (og Åslandsnuten) er en av de mest typiske forekomstene av le- og støtsidemorener i Norge. På nordøstsiden (støtsiden som vender mot isbevegelsen) er det en stor avrundet skråning av løsmasser, mens det på sørvestsiden (lesiden som vender bort fra isbevegelsen) er en plukkingskant, som er oppsprukket og uregelmessig fordi isen sprengte løs og plukket med seg materiale da den gled over lesiden.


Flott utsikt fra toppen av Hesthei. Nede til venstre ses Trolltjern og Njåfjell, Brekkenuten (dyrket mark midt på bildet) og Frøylandsvatnet i horisonten.


Fra toppen går du litt tilbake til du møter traktorveien igjen. Det er ikke bare oss mennesker som bruker stien. Den blir blant mange andre dyr også brukt av grevlingen som har hi i den bratte solvende skråningen under Hesthei. Et tegn på at grevlingen har vært ute og gått er når det midt i veien ligger en mørk liten lort. Grevlingen spiser en god del biller, så ser du mange billeskall i lorten er det nok grevlingen.


Grevlingekskrementer med mange billeskall.


Grevlingen har hi i den bratte skråningen under Hesthei.


Veien følges til Trolltjern og videre ned til eikelunden igjen. Det er noen grinder som må passeres, som ikke lar seg åpne. Disse er solide, og det er bare å klatre over dem. Fra Åslandsvegen går turen i samme løype som du kom fra; til gården Lindland, Trollskogen, Brekkenuten og frem til gamleskulen.


God tur!


Froskeegg i Trolltjern.

1 191 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page