top of page

VERN KVERNALAND

Det er planar om eit gigantisk industriområde og store datasenter bak heile Kvernaland. Vern Kvernaland ønsker å stoppa desse planane.

120196742_422722838700173_44802750707814

VEKSTENS PRIS

Time kommune planlegger å legge til rette for en storstilt vekst i området rundt Kvernaland. Bebygd areal skal dobles i løpet av de kommende 7 årene. Med økt aktivitet følger økt trafikk. Politikerene har lovet en ny vei og at utbyggere skal betale for den. Kan de holde det de lover?

River

RAPPORT OM RINGVERKNADAR

Politikere i Time tar dramatiske valg for Kvernaland basert på dårlig og uferdig beslutningsgrunnlag. Det kommer fram i Vern Kvernaland sin rapport om ringvirkninger av arealkrevende næringer.

VERN BYGDA, VERN NATUREN, VERN MATJORDA

Alle områda, som er merka med raudt på kartet, er nå under eit stort press. Dette er område med store verdiar. Store område med dyrka mark vil gå tapt. Det er også svært øydeleggande både for naturen og for friluftslivet når store samanhengande område med natur blir øydelagt. For å hjelpa deg med å forstå konsekvensane av ei slik utbygging, vil me fortella litt om dei ulike områda som kan bli nedbygde og dei store verdiane i desse.

kart.jpg
vernkvernaland1.jpg

OM OSS

Vern Kvernaland jobbar for å bevara eit samanhengande område i Time kommune med matjord, kulturlandskap, verdifull natur og vakre turområde. Gruppa består av grunneigarar, folk som er oppvaksne i bygda, innflyttarar og andre som meiner at bygda vil bli øydelagt av den gigantiske utbygginga som er planlagt. Styret i Vern Kvernaland består av Anne Frøyland Grødem (leiar), Guro Søyland, Lars Sigve Eide, Kirsten Kverneland og Jorunn Laulund Aasland. Merete Hognestad og Jan Tore Skogen er vara.

Informasjon om foreninga: 

Stifta 25.08.2020

Registrert 15.09.2020

Organisasjonsnummer 825 582 002

Kontonummer 3290.61.28429

VIPPS 914909

KONTAKT OSS

Ta kontakt om du ønsker å bidra eller lurer på noko.

Tlf til leiar, Anne Frøyland Grødem: 971 55 060

Takk for innsendingen din!

bottom of page