VERN KVERNALAND

Det er planar om eit gigantisk industriområde og store datasenter bak heile Kvernaland. Vern Kvernaland ønsker å stoppa desse planane. Skriv under på oppropet vårt om du vil verna bygda mot utbygging av god matjord og flotte kultur- og naturområde.

120196742_422722838700173_44802750707814
 

RAPPORT OM RINGVERKNADAR

Politikere i Time tar dramatiske valg for Kvernaland basert på dårlig og uferdig beslutningsgrunnlag. Det kommer fram i Vern Kvernaland sin rapport om ringvirkninger av arealkrevende næringer.

 

VERN BYGDA, VERN NATUREN, VERN MATJORDA

Alle områda, som er merka med raudt på kartet, er nå under eit stort press. Dette er område med store verdiar. Store område med dyrka mark vil gå tapt. Det er også svært øydeleggande både for naturen og for friluftslivet når store samanhengande område med natur blir øydelagt. For å hjelpa deg med å forstå konsekvensane av ei slik utbygging, vil me fortella litt om dei ulike områda som kan bli nedbygde og dei store verdiane i desse.

kart.jpg
 
vernkvernaland1.jpg

OM OSS

Vern Kvernaland jobbar for å bevara eit samanhengande område i Time kommune med matjord, kulturlandskap, verdifull natur og vakre turområde. Gruppa består av grunneigarar, folk som er oppvaksne i bygda, innflyttarar og andre som meiner at bygda vil bli øydelagt av den gigantiske utbygginga som er planlagt. Styret i Vern Kvernaland består av Øystein Nereng (leiar), Aud Søyland Kristensen, Guro Bjånes, Anne Frøyland Grødem, Lars Sigve Eide og Elisabeth Søyland. Kirsten Kverneland og Stein Eirik Heskestad er vara.

 

KONTAKT OSS

Ta kontakt om du ønsker å bidra eller lurer på noko.

Tlf til leiar, Øystein Nereng: 466 19 457

Takk for innsendingen din!