VERN KVERNALAND

Det er planar om eit gigantisk industriområde og store datasenter bak heile Kvernaland. Vern Kvernaland ønsker å stoppa desse planane. Skriv under på oppropet vårt om du vil verna bygda mot utbygging av god matjord og flotte kultur- og naturområde.

120196742_422722838700173_44802750707814
 

INNSAMLINGSAKSJON

Me har samla inn 250.000 kroner og bestilt ein ny og nøytral rapport om konsekvensar ved eventuelle datasenter på Kvernaland. Landbruk og matsikkerheit vil bli viktige tema i rapporten som blir utarbeida av konsulentselskapet Asplan Viak. Me treng framleis pengar til ulike prosjekt. Vipps ein liten eller stor sum til #625299, eller sett inn på kontonummer 3290.61.28429 om du vil bidra.

 

VERN BYGDA, VERN NATUREN, VERN MATJORDA

Alle områda, som er merka med raudt på kartet, er nå under eit stort press. Dette er område med store verdiar. Store område med dyrka mark vil gå tapt. Det er også svært øydeleggande både for naturen og for friluftslivet når store samanhengande område med natur blir øydelagt. For å hjelpa deg med å forstå konsekvensane av ei slik utbygging, vil me fortella litt om dei ulike områda som kan bli nedbygde og dei store verdiane i desse.

kart.jpg
 
vernkvernaland1.jpg

OM OSS

Vern Kvernaland jobbar for å bevara eit samanhengande område i Time kommune med matjord, kulturlandskap, verdifull natur og vakre turområde. Gruppa består av grunneigarar, folk som er oppvaksne i bygda, innflyttarar og andre som meiner at bygda vil bli øydelagt av den gigantiske utbygginga som er planlagt. Styret i Vern Kvernaland består av Atle Sjølyst-Kverneland (leiar), Aud Søyland Kristensen, Guro Bjånes, Anne Frøyland Grødem, Lars Sigve Eide og Elisabeth Søyland. Kirsten Kverneland og Stein Eirik Heskestad er vara.

 

KONTAKT OSS

Ta kontakt om du ønsker å bidra eller lurer på noko.

 
  • Facebook

©2020 by Vern Kvernaland. Proudly created with Wix.com