top of page
  • Forfatterens bildeLars Sigve Nedrebø Eide

Vekstens pris

I skrivende stund pågår en utredning som skal bestemme hvordan Kvernaland skal se ut inn i de neste 7 årene. Time kommune har satt av områder på 1800 mål (tilsvarende 23 stk Jærhagen) hvor det skal bygges næringsområder, boliger og utvinnes masse i steinbrudd. Det vil si at bebyggelse på Kvernaland vil nå en størrelse på det dobbelte av hva det allerede er, og som har tatt hundrevis av år å få på plass.

Illustrasjon: Teknaconsult - Viser planlagt utbygging i form av næringsområder (lilla), masseuttak (brunt), bolig (gult) og park/grønområder (grønt)


Hva er konsekvensene?

Vår spådom er at Kvernaland som landbruksbygd, naturområde og friluftsareal vil opphøre å eksistere. Det vil i stedet bli et område hvor bønder presses av mer utbygging og hvor friluftsaktivitet henvises til kunstige parkområder definert på industriherrenes, fremfor naturens premisser.


Hvorfor vei?

Med nye industriområder, bosteder og økt uthenting av masse øker antallet kjøretøy som skal inn og ut fra Kvernaland. Fra Foss-eikeland i Nord til Sletteig i Sør er det estimert mellom 14000 og 30000 nye bilturer inn og ut av området de neste tiårene fra industriutbygging ALENE (Norconsult, 2020). Aksepterer man det laveste estimatet aksepterer man også at datasentre ikke skaper like mange arbeidsplasser som det ble reklamert for i utgangspunktet. Behovet for nye vei følger i hovedsak av utbygging, selv om mange har blitt lurt til å tro at hensikten med veien er å redusere biltrafikk og øke sikkerhet i kjernen av Kvernaland. Flere utredninger (Norconsult, 2020; Asplan Viak, 2022) peker på at trafikken ikke vil bli redusert, i tillegg til at veien blir så lang at kjøreturen gjennom Kvernaland ofte blir den letteste å velge.


Hvor går veien?

Den vedtatte traseen starter i rundkjøringen ved Foss-Eikeland og følger en 6,5 km lang rute, med 20 meter bred vei, på østsiden av Kvernaland hvor den på nytt koples på den eksisterende veien fra Kvernaland til Bryne ved Sletteig. Man ser for seg at deler av strekningen vil gå i tunnel (1,5 km) fra toppen av Fjermestadbakken og et stykke sørover. I forbindelse med den pågående utredningen ser man også på alternativer for dette.

Kart: Google - Viser vedtatt trase for nye Fv505 ("Omkjøringsveien"). Veien er 6,5 km lang, 20 meter bred og starter ved rundkjøringen på Foss-Eikeland og returnerer til gamle trase ved Sletteig


Delstrekning Kalberg - Åslandsvegen

Figur: Teknaconsult


Delstrekning Åslandsvegen - Fjermestadvegen (alternativ 1 og 2)

Figur: Teknaconsult


Delstrekning Fjermestadvegen - Sletteig (alternativ 1 og 2)

Figur: Teknaconsult


Veien videre

I tillegg til at man skulle ivareta innbyggerne i Kvernelands bekymring for den høye trafikken gjennom sentrum, ble også denne veien solgt inn som et bidrag fra det private næringslivet. Fremfor at fellesskapet skal betale. Kommunen har satt som rekkefølgekrav at finansiering av veien skal på plass før noen kan starte byggeprosjektene sine, men man har samtidig åpnet for «tilpasninger». Under høringsrunden for den pågående utredningen har privat næringsliv gitt sitt klare svar. De ønsker å omgå disse rekkefølgekravene og starte bygging før hverken finansiering eller strekningen er på plass, noe som utvilsomt vil lede til MER ikke MINDRE trafikk på eksisterende veier.


Hvem bestemmer?

I den pågående utredningsprosessen er det privat næringsliv som har blitt delegert oppgaven å definere hvordan Kvernaland skal se ut i fremtiden. Til det har de hyret ingeniører, arkitekter og planleggere. Dette er svært kostbart, og kommer åpenbart av et ønske om å økonomisk gevinst en gang i fremtiden. Firmaet som leder arbeidet (Teknaconsult) har som mål å gi kunden «merverdi» og «ønsket resultat». Kunden er ikke oss.


Kommunen og politikerne har definert hvor ting skal bygges, men som vi etter hvert har lært i denne prosessen kan privat næringsliv definere selv om de ønsker seg flere «kjelver», skoger eller knauser ut i fra «faglige anbefalinger». Det må til slutt godkjennes av kommunens administrasjon og de sittende politikerne. Da er det opp til oss å vurdere om vi har stemt inn tillitsvalgte som setter seg inn i sakene, tar egne vurderinger og er lojale mot fellesskapet fremfor enkelte særinteresser.


Vil du vite mer om planen og analyser knyttet til veien, last ned disse dokumentene:Teknaconsult - områdeplan
.
Last ned • 8.58MB

Norconsult - Konsekvensutredning
.
Last ned • 13.34MB

2022-10-07 Trafikkvurderinger omkjøringsvei Orstad-Kverneland-1
.pdf
Last ned PDF • 2.61MB
278 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page