top of page
  • Forfatterens bildeVern Kvernaland

Datasenter blir aldri noen gullgruve for Time

Det er grunn til å tenke to ganger over tallene på arbeidsplasser som presenteres i forbindelse med bygging av datasenter rundt Kvernaland.


Tekst: Jens Balchen

Det snakkes om at en satsing på datasenter kan genere 8000 arbeidsplasser. 8000 arbeidsplasser er regnet i årsverk, over en tiårsperiode, basert på 15-20 arbeidsplasser per MW effekt som datasenteret bruker. Det er veldig uvanlig å regne arbeidsplasser i årsverk over ti år, og sikkert egnet til å skape forvirring. Men hvis man gjør det, så betyr vel det at man må dele på 10 for å finne faste arbeidsplasser slik folk er vant til å tenke på det. Det vil si 800 arbeidsplasser i Time og omegn. Men heller ikke dette tallet gir et godt bilde av virkeligheten. Green Mountain AS på Rennesøy har 23 ansatte, og om alle disse er dedikert til datasenteret på Rennesøy, og ikke jobber for alle tre datasentrene til Green Mountain, sitter vi igjen med 0,9 arbeidsplasser pr MW på Rennesøys 26 MW. Resten av veien til 15-20 arbeidsplasser pr MW, det vil si nesten alt, må tas via "ringvirkninger". Hvilke tjenester kjøper Green Mountain lokalt? Utenom byggeperioden, som helt sikkert er regnet inn i de 10 årene det er beregnet for, er det ikke mye å ta av. Nesten alt av ringvirkningene tas ut langt fra Rennesøy eller Time, i kraftprodusentenes og IT-utstyrsleverandørenes omsetning og i datasenterkundenes operasjoner og omsetning. Men det merker ikke vertskommunene noe til. For å finne ut hva en kan forvente av gevinster ved datasenteretablering, kan vi ta utgangspunkt i en datasenteretablering som allerede har funnet sted, og tallene derfra støtter ikke det som blir lovet på Kalberg. Facebooks datasenter i Luleå er et av verdens største. Før de bestemte seg for å doble det i størrelse, var det på 100 000 kvadratmeter og forbrukte over 1,6 TWh strøm i året, dvs. en kontinuerlig effekt på over 182 MW. Dette datasenteret er Facebooks eget, og kjører Facebooks egne tjenester. De har ansatte tilknyttet senteret for å ta vare på datasenteret, og siden de er sin egen "kunde", så de har ansatte tilknyttet senteret for å ta vare på Facebooks tjenester som kjører i datasenteret. Totalt har Facebook 200 ansatte tilknyttet datasenteret, før doblingen. Etter doblingen venter de å ha 300 ansatte.Foto: Luleå Data Center

Med regnestykket som har blitt presentert av Green Mountain tidligere, 15-20 ansatte pr MW, skulle Luleå fått over 3000 arbeidsplasser på grunn av dette datasenteret, før doblingen, og langt over 6000 arbeidsplasser etterpå. I stedet går grensen på 200 til 300, og det er når datasentereieren også er sin egen kunde. Om kunden sitter på andre siden av jordkloden, er det ikke sikkert det ville blitt så mye engang. Og ikke alle de ansatte bor i Luleå heller. Undersøkelser av effekten for Luleå viser at bare en fjerdepart bor i Luleå, to fjerdeparter bor i regionen og den siste fjerdeparten bor utenfor regionen i resten av Sverige. Hvis man i tillegg tar med indirekte effekter, som at ansatte bruker lønna si på varer og tjenester, og at kraftselskapene må ha ansatte for å levere kraft, kan man legge på 100 arbeidsplasser til, i hele landet. Men det er sett med aller vennligste blikk. Kraften ville blitt solgt uansett om den gikk til datasenter eller noe annet, og arbeidsledigheten i regionen er så lav at de ansatte ville brukt lønna si på varer og tjenester uansett. Dette er altså tallene for et av verdens største sentre. Veien er lang til den visjonen som blir presentert av Lyse, Masiv og Green Mountain. Det er viktig og riktig av Time kommune å finne nye forretningsområder, men datasenter blir aldri noen gullgruve.


1 008 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 комментарий


roy.olsen
15 дек. 2020 г.

Det er selvsagt håpløst å selge all kapasiteten til de globale aktørene, da blir det skapt forholdsvis lite verdi lokalt.


Jeg tror derimot at det er viktig og riktig å se på lokal foredling av ny datakraft, slik det gjøres i bedrifter som Xait AS, PRO ISP AS, Klikk AS og Cegal AS. Felles for disse lokale selskapene er at de utvikler og leverer tjenester fra datasentre i Norge.


Jeg jobber selv i Xait hvor vi utfører mer enn 50 årsverk (hvert år, ikke fordelt over flere) og eksporterer tjenester for mange titalls millioner i året, på mindre enn 0,5 MW datasenter-kapasitet. Tjenestene produseres altså her i Norge og leveres til hele verden.


Arbeidet til Xait og alle de andre…


Лайк
Innlegg: Blog2 Post
bottom of page